ul. Sukiennice 6 lok. 402, 50-107 Wrocław

e-mail: sukiennice@notariuszrynek.pl

telefon stacjonarny: 71 33 06 290
tel. kom.: 696 032 492 lub 690 492 219

Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera następujące opłaty:

1. PODATKI (przekazywane na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych)
2. OPŁATY SĄDOWE (przekazywane na rachunki bankowe odpowiednich sądów)
3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Poprzez kontakt z sekretariatem Kancelarii uzyskają Państwo informację o wysokości wymienionych wyżej należności w związku z planowaną przez Państwa czynnością. Udzielanie informacji i wyjaśnień przez notariusza jest bezpłatne.

PODATKI

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tych podatków, jest obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku (podatek od czynności cywilnoprawnych) lub pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego (podatek od spadków i darowizn).

Podstawa prawna:
art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.)
art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 93, poz. 768 ze zm.)

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

Obowiązkiem notariusza jest obliczenie wysokości opłaty sądowej, pobranie jej od wnioskodawcy i przekazanie jej w ustawowym terminie na rachunek bankowy właściwego sądu prowadzącego daną księgę wieczystą. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej.

Podstawa prawna:
art. 7 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 ze zm.)

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (taksa notarialna)

Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Odrębną czynnością notarialną jest sporządzenie wypisów, za którą również należne jest wynagrodzenie.

Podstawa prawna:
art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237)
Proszę mieć na uwadze, że podatki i opłaty od czynności notarialnej muszą być wpłacone na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności lub wpłacone do kasy kancelarii w chwili dokonywania czynności. W przypadku dokonywania przelewu należy posiadać przy sobie potwierdzenie jego dokonania.

Kontakt

 

Kancelaria Notarialna

Notariusz Iga Fujak

ul. Sukiennice 6 lok. 402

50-107 Wrocław

tel.: 71 33 06 290

kom.: 696 032 492
          690 492 219

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.